ACTIVIOJCOWIE

MIĘDZYNARODOWY PLAN ROZWOJU ODBIORCÓW

Po przeprowadzeniu szczegółowego badania w celu zidentyfikowania wspólnych potrzeb odbiorców lokalnych jednostek, Transnarodowy Plan Rozwoju Publiczności został wykorzystany do określenia strategii komunikacji; niezbędnych zasobów; harmonogramu działań; wskaźników sukcesu; i wreszcie środków aktywnego angażowania społeczeństwa wewnątrz i poza społecznościami lokalnymi/regionalnymi na obszarach wiejskich Hiszpanii, Włoch i Bułgarii, w tym osób niepełnosprawnych.

INTERNETOWY PROGRAM SZKOLENIOWY DLA OPERATORÓW KULTURY NA OBSZARACH WIEJSKICH

Kurs koncentruje się na umiejętnościach cyfrowych i rozwoju publiczności.

Kurs został opracowany przez pracowników z Hiszpanii i Bułgarii, głównie menedżerów, twórców programów kulturalnych i ekspertów ds. public relations.

Program dydaktyczny został umieszczony na platformie e-learningowej UCAV.

Dostęp odbywa się za pośrednictwem profilu studenta z nazwą użytkownika i hasłem.

Faza 1:

 • Przygotowanie i zaprojektowanie kursu poprzez zdefiniowanie potrzeb edukacyjnych i efektów uczenia się.
 • Określenie wskaźników oceny, przygotowanie wielojęzycznego zestawu szkoleniowego online i materiałów, umieszczenie treści na platformie e-learningowej.
 • Przygotowawcza sesja informacyjna dla trenerów i opiekunów (korzystanie z platformy, monitorowanie procesu uczenia się itp.)

 

Faza 2:

 • Kurs jest prowadzony w krajach partnerskich pod nadzorem wykładowców i edukatorów z uniwersytetów partnerskich oraz z udziałem innych wyspecjalizowanych trenerów.
 • Uczestnicy; 10-12 podmiotów działających w sektorze kultury

 

Faza 3: 

 • Ocena za pomocą kwestionariuszy online.

 

Aby ułatwić rozpowszechnianie kursu dla operatorów kulturowych, opracowano materiał szkoleniowy we wszystkich językach projektu (hiszpańskim, włoskim, bułgarskim i angielskim). Jest on dostępny na platformie e-learningowej UCAV.

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO W CELU ROZWOJU CYFROWEGO STORYTELLINGU

Konsorcjum przeprowadziło proces digitalizacji różnych materiałów w różnych mediach: nagrań audio, dokumentów, filmów i zdjęć. Materiały zostały zidentyfikowane przez partnerów w istniejących archiwach i repozytoriach IEFEM-BAS i ADA, a także w innych niezdigitalizowanych zbiorach na poziomie lokalnym.

Produkt końcowy został zebrany w wirtualną kolekcję, która jest dostępna publicznie za pośrednictwem tej platformy.

Prace nad tym zadaniem zostały zorganizowane w pięciu etapach:

 • Określenie rodzaju narracji, która zostanie wykorzystana do pokazania odwiedzającym zdigitalizowanego dziedzictwa. 
 • Wstępny przegląd i identyfikacja istniejących materiałów w wiejskich archiwach i kolekcjach.
 • Ostateczny wybór materiałów i mediów do udostępnienia.
 • Digitalizacja wybranego dziedzictwa, testy użyteczności i tłumaczenia na języki partnerów.
 • Ocena jakości

 

Kolekcja zdigitalizowanego niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest dostępna za pośrednictwem systemu kontroli twarzy; opisy audio i napisy w opowieściach wideo, zarówno w aplikacji, jak i na tej platformie internetowej.

OPOWIADANIE WIDEO

Opowiadanie wideo umożliwiło opracowanie wspólnych narracji o różnych tradycjach związanych z określonymi tematami (procesje religijne, dożynki, różne uroczystości wiejskie).

Katalog i zawarte w nim historie są podzielone tematycznie. Każdy z partnerów przygotował kompendium 20 różnych filmów, które łączą dziedzictwo Hiszpanii, Włoch i Bułgarii.

pl_PLPolish
Przejdź do treści