POLITYKI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PROJEKT MEDITELLER: Nie 101056165

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA (zwana dalej UCAV lub Uniwersytetem) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności użytkowników. Uniwersytet gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

UCAV informuje, że dane osobowe podane w elektronicznych formularzach rejestracyjnych będą gromadzone i przetwarzane w plikach zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów prawa, za które UCAV ponosi odpowiedzialność:

Posiadacz tytułu prawnego: UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA

Adres: C/ CANTEROS S/N, 05005-AVILA

Tel: +34 920 251 020

Kontakt: proteccion.datos@ucavila.es

NIF: R-0500336-C


Cel

UCAV będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach wskazanych poniżej, o których użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany:

  • Tworzenie baz danych projektu MEDITELLER
  • Komunikacja w ramach projektu MEDITELLER
  • Rozwój pakietów roboczych projektu MEDITELLER
  • Opracowanie i wdrożenie planu komunikacji i rozpowszechniania projektu MEDITELLER.


W celu przeprowadzenia tej operacji przetwarzania administrator danych gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

  1. Informacje wprowadzone w formularzu podmiotu prawnego, a także dostarczone dokumenty uzupełniające
  2. Informacje, które wprowadził do arkusza identyfikacji finansowej umowy między partnerami, a także wszelkie dokumenty potwierdzające, które dostarczył


Okres przechowywania danych

Podane przez użytkownika dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez niego zgody (czas trwania i realizacji Projektu MEDITELLER), z wyjątkiem przypadków, w których UCAV jest prawnie zobowiązany do ich przechowywania.

W celu ochrony danych osobowych użytkowników UCAV wdrożył szereg środków technicznych i organizacyjnych. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzanych danych osobowych i ryzyko związane z ich przetwarzaniem, środki techniczne dotyczą między innymi bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych i nieuprawnionego dostępu.

Zgoda użytkownika

Przesłanie danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej projektu MEDITELLER lub, w stosownych przypadkach, wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o informacje lub usługi, oznacza wyraźną zgodę użytkownika na automatyczne przetwarzanie dostarczonych danych, a także na wysyłanie wiadomości elektronicznych z informacjami o działalności UCAV.

W związku z tym Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Dane Osobowe, które udostępnia lub przesyła do UCAV, zostały włączone do Pliku Danych Osobowych i podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu przez UCAV w wyżej wymienionych celach.

Przekazywanie danych

Dane gromadzone przez UKF zasadniczo nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że zostaną wyraźnie poinformowane o takim przekazaniu, a właściciel danych wyrazi na to zgodę. Niezależnie od powyższego, dane mogą być przekazywane, gdy jest to zgodne z prawem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik może wykonywać swoje prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia w odniesieniu do swoich danych osobowych i sprzeciwu przed UCAV, za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego, Calle Canteros S/N Ávila, e-mail: proteccion.datos@ucavila.es, z odpowiednimi formularzami i instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej http://www.ucavila.es

pl_PLPolish
Przejdź do treści