ДЕЙНОСТИ

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА АУДИТОРИЯ

След подробно проучване за идентифициране на общите нужди на аудиториите на местните структури, Транснационалният план за развитие на аудиториите беше използван за определяне на комуникационните стратегии; необходимите ресурси; графика на действията; показателите за успех; и накрая, средствата за активно включване на обществеността в и извън местните/регионалните общности в селските райони на Испания, Италия и България, включително и на хората с увреждания.

ОНЛАЙН ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Курсът се фокусира върху цифровите умения и развитието на аудиторията.

Курсът е разработен от служители от Испания и България, предимно мениджъри, разработчици на културни програми и експерти по връзки с обществеността.

Дидактическата програма е поместена в платформата за електронно обучение на UCAV.

Достъпът се осъществява чрез студентски профил с потребителско име и парола.

Фаза 1:

 • Подготовка и разработване на курса чрез определяне на нуждите от обучение и резултатите от него.
 • Определяне на показатели за оценка, изготвяне на многоезичен онлайн комплект за обучение и материали, качване на съдържанието в платформата за електронно обучение.
 • Подготвителна информационна сесия за обучители и наставници (използване на платформата, наблюдение на учебния процес и др.).

 

Фаза 2:

 • Курсът се провежда в страните партньори под ръководството на преподаватели и педагози от университетите партньори и с участието на други специализирани обучители.
 • Участници; 10-12 културни оператори

 

Фаза 3: 

 • Оценка чрез онлайн въпросници.

 

За да се улесни разпространението на курса сред културните дейци, беше разработен обучителен материал на всички езици на проекта (испански, италиански, български и английски). Той е достъпен на платформата за електронно обучение на UCAV.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВОТО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ

Консорциумът извърши процеса на дигитализация на различни материали на различни носители: аудиозаписи; документи; видеоклипове и снимки. Материалите бяха идентифицирани от партньорите в съществуващите архиви и хранилища на ИЕФЕМ-БАН и АДА, както и в други недигитализирани колекции на местно ниво.

Крайният продукт е събран във виртуална колекция, която е достъпна за обществеността чрез тази платформа.

Работата по тази задача беше организирана на пет етапа:

 • Определяне на вида разказване на истории, което ще се използва за представяне на цифровизираното наследство на посетителите 
 • Първоначален преглед и идентифициране на съществуващите материали в архивите и колекциите в селските райони.
 • Окончателен подбор на материали и медии за споделяне.
 • Цифровизация на избраното наследство, тестове за ползваемост и превод на езиците на партньорите.
 • Оценка на качеството

 

Колекцията от дигитализирано нематериално културно наследство е достъпна чрез система за контрол на лицето; аудиоописания и субтитри във видеоразказите, както в приложението, така и в тази онлайн платформа.

ВИДЕОРАЗКАЗ

Разказването на видеоистории е позволило да се разработят общи разкази за различни традиции, свързани с конкретни теми (религиозни процесии, празници на реколтата, различни селски празници).

Каталогът и историите в него са разделени по теми. Всеки партньор е подготвил сборник от 20 различни видеоклипа, които свързват наследството на Испания, Италия и България.

bg_BGBulgarian
Преминаване към съдържанието