PODSUMOWANIE

PROJEKTU

Główny cel projektu koncentruje się na "Innowacji", poprzez nową transnarodową strategię, która - wykorzystując wartość kulturową dziedzictwa wiejskiego - wspiera wzrost i ożywienie sektora kultury na obszarach wiejskich znajdujących się w niekorzystnej sytuacji geograficznej i ekonomicznej.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Zwiększenie dostępu do dziedzictwa obszarów wiejskich krajów uczestniczących dla zróżnicowanych segmentów odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych.
  2. Zwiększenie międzynarodowego wymiaru i widoczności niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich trzech obszarów europejskich: procesji religijnych, tradycji rolniczych i festiwali, rzemiosła, tradycyjnych pieśni itp.
  3. Zwiększenie zaangażowania publicznego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych
  4. Przyczynianie się do rozwoju wiedzy obywateli na temat tradycji i tożsamości uczestniczących obszarów wiejskich oraz ich wkładu w rozwój europejskiego dziedzictwa i tożsamości w ogóle.
  5. Poprawa digitalizacji dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich i w niekorzystnej sytuacji
  6. Wzmocnienie umiejętności cyfrowych i innowacji w celu dotarcia do odbiorców przez podmioty kulturalne na obszarach wiejskich.
  7. Zapewnienie nowego cyfrowego kanału dostępu do dziedzictwa kulturowego, a tym samym zwiększenie interaktywności online z odwiedzającymi poprzez wirtualne wycieczki.
  8. Wspieranie integracji społecznej poprzez angażowanie osób niepełnosprawnych w wiedzę o kolekcjach cyfrowych i korzystanie z cyfrowych opowieści, dzięki rozwojowi specjalnych technologii wspomagających.
  9. Opracowanie działań szkoleniowych dla pracowników partnerów kulturalnych w celu zwiększenia ich umiejętności w zakresie digitalizacji i relacji z publicznością.
pl_PLPolish
Przejdź do treści