РЕЗЮМЕ

НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е насочена към "иновациите" чрез нова транснационална стратегия, която - възползвайки се от културната стойност на селското наследство - подкрепя растежа и възстановяването на културния сектор в селските райони в неблагоприятно географско и икономическо положение.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Увеличаване на достъпа на разнообразни групи посетители, включително хора с увреждания, до селското наследство на участващите страни.
  2. Подобряване на международното измерение и видимостта на нематериалното културно наследство на селските райони в три европейски области: религиозни шествия, селскостопански традиции и фестивали, занаяти, традиционни песни и др.
  3. Увеличаване на обществената ангажираност и активното културно участие, включително на хората с увреждания
  4. Да допринесе за развитието на познанията на гражданите за традициите и идентичността на участващите селски райони и за техния принос за развитието на европейското наследство и идентичност като цяло.
  5. Укрепване на цифровизацията на културното наследство в селските райони и районите в неравностойно положение
  6. Укрепване на цифровите умения и иновации за достигане до обществеността от страна на културните оператори в селските райони.
  7. Осигуряване на нов цифров канал за достъп до културното наследство, като по този начин се повишава онлайн интерактивността с посетителите чрез виртуални обиколки.
  8. Насърчаване на социалното приобщаване чрез ангажиране на хора с увреждания в познаването на цифрови колекции и използването на цифрови разкази, благодарение на разработването на специфични помощни технологии.
  9. Разработване на дейности за обучение на служителите на културните партньори с цел повишаване на уменията им за цифровизация и подобряване на отношенията им с обществеността.
bg_BGBulgarian
Преминаване към съдържанието